Katalogy

Nabzme vysoce kvalitn a trvlanliv produkty firmy BLUCHER A/S, jako jsou trubky, laby, trbiny, vpusti pro vechny typy podlah, rzn tvarovky a psluenstv, splujc vysok poadavky na uveden vrobky nejen z ad architekt a projektant, ale zejmna instalatr a koncovch uivatel a investor novostaveb i rekonstrukc.


Na tto strnce naleznete katalogy ve formtu pdf s ukzkami naich produkt spolu s jejich rozmry a parametry.

Katalogy a katalogov listy v eskm jazyce

Odvodovac systmy katalog 2009

Odvodovac systmy - katalog 2009

Zde si mete sthnout a prohldnout zkladn katalog vrobk ad Domestic a EuroPipe. Jedn se o kompletn adu podlahovch vpost pro leh provozy a vechny typy podlah. V katalohu najdete rovn informace k trubnmu systmu Europipe a tvarovkm, kter vm umon sestavit nerezov kanalizan potrub bez jakhokoliv svaovn.

Katalog laby a trbiny

Katalog laby a trbiny

Poklepnm na tlatka si prohldnete nebo sthnete k vm do potae katalog standardnch lab a trbin BLUCHER pro vechny typy podlah a vechny typy zt.


Katalogov list vpusti Tokyo

Design Drains Tokyo

V tomto katalogovm listu najdete nejnovj designov treng skrytch, neexistujcch vpust. Jedn se o velmi danou variantu s velkou popularitou.


Katalogov list atypick designov roty

Design Drains

Dky modernm technologim jsme schopni vyhovt vem poadavkm naich zkaznk nejen na funknost, ale i na vzhled zazen. V tomto katalogovm listu se seznmte s st naich monost. Jsme samozejm schopni vyrobit kryty vpust i na zakzku, dle vaich poadavk.


Katalog pro sprchov zazen

Sprchy BLUCHER

V tomto katalogu se seznmte s nstinem moost een sprchovacch zazen od tch strohch, standardnch, pes trojhelnikov vpusti a po lbky. Ke vem tmto variantm vm samozejm nabdneme i irokou klu rot v rznm proveden, i na objednvku dle vaich pedstav i vkresu...


Katalog Design Drains Individual

Design Drains Individual

V tomto katalogovm list se seznmte se zkladnmi monostmi individulnho designu rot.


Protiporn sifony BLUCHER - NOVINKA

Sifon protiporn

BLUCHER jako obvykle svmi inovacemi potvrzuje svoji vedouc roli na trhu odvodovacch systm. Tentokrt opt pedstavujeme absolutn novinku na trhu - sifon, kter zabrauje en por mezi patry budov obdobn jako protiporn dvee. Kanalizan potrub jinch vrobc toti v ppad zahoen spluje roli komna, kter jet vtinou i sm ho. Nae potrub je absolutn neholav a vybaveno protipornm sifonem zabrn en poru mezi patry a mstnostmi. Dal daje najdete v propaganm materilu.


Katalogy v anglickm jazyce

Hlavn katalog BLUCHER obsahuje hlavn ady vrobk

Main catalogue BLUCHER

V tomto hlavnm katalogu (pes 5 MB, 164 stran) najdete to nejpodstatnj, co BLUCHER vyrb a dodv. Neznamen to vak, e pokud nco v katalogu nenajdete, e to nevyrbme a nedodvme. V tomto katalogu najdete jen ty nejprodvanj vrobky. Paklie v projekt vyaduje jin een, spojte se s nmi a my vm poleme konkrtn daje ke konkrtnmu vrobku dle vaich poadavk.


Katalogov list pro obchodn sfru

Katalog commercial

Vznamnou oblast, kde se spn uplatuj podlahov vpusti BLUCHER je sfra komern. V letku mte monost seznmit se s hlavnmi pednostmi naich vrobk. Jedn se zejmna o stlost a istotu proveden. V neposledn ad pak je nutno vzpomenout maximln hygienu naich produkt.


Katalogov list laby pro kuchyn

laby pro kuchyn a vvaovny

V tomto katalogovm listu vs seznmme s hlavnmi pednostmi podlahovch lab BLUCHER, tak asto a s oblibou instalovanch v kuchyskch provozech.


Katalog standardizovanch lab BLUCHER

Katalog standardizovanch lab BLUCHER

V tomto katalogu mte monost vyhledat a navrhnout laby a trbiny pro co nejrychlej dodvku a mont lab. U vrobce jsou skladem prefabrikty, kter umouj velmi rychlou dodvku bez vlivu na kvalitu finlnho vrobku